Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Centralskolan

Centralskolan

Centralskolan i Norberg är en kommunal mellan- och högstadieskola

Vi är en förhållandevis liten skola vars arbete genomsyras av en stor öppenhet och omtanke vad gäller våra elever. Varje klass har en eller flera mentorer/klassföreståndare. All personal har ett gemensamt ansvar för alla elever på skolan. Vår skola har som främsta mål att de barn och ungdomar som finns hos oss ska utvecklas till ansvarstagande, kreativa och skapande individer med en omvärldsuppfattning som gör att de i framtiden aktivt kan delta i de demokratiska processerna i vårt samhälle. Vi förväntar oss därför att elever, föräldrar och personal

  • är beredda på utmaningar och oförutsedda händelser,
  • anstränger sig för att skaffa sig information och lösa problem,
  • intar ett aktivt förhållningssätt som innebär eget ansvar och egna initiativ,
  • arbetar för att åstadkomma en skapande och kreativ miljö för lärande

På så sätt öppnar vi dörren för delaktiga och motiverade elever som under sin skoltid får möjlighet att utveckla kompetenser vilka de bär med sig livet ut.