Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Ansökan till gymnasiet

Här hittar du information om hur du i årskurs 9 söker till gymnasieskolan.

Vägledning och information

Klasserna får gemensam information om gymnasieskolan. Dessutom erbjuds varje elev enskilda samtal om framtida studieval. Om behovet finns är föräldrar välkomna att kontakta studie- och yrkesvägledare för enskilda samtal. Föräldramöten brukar hållas angående gymnasievalet.

Besöka en gymnasieskola

Om det finns behov att besöka någon gymnasieskola kan du kontakta studie- och yrkesvägledaren. Gymnasieskolorna brukar ha öppet hus på kvällstid.

Behörighet

Det krävs minst betyget E i svenska, engelska och matematik för samtliga elever. I enstaka fall görs undantag. För yrkesförberedande program krävs minst betyget E i ytterligare fem ämnen och för de högskoleförberedande programmen i nio ämnen. De kan variera beroende på vilket program eleven söker.

Betyg

Den preliminära antagningen till gymnasietmeddelas i början av april. Antagningen bygger på höstterminens betyg. Slutbetyget är grunden för den slutgiltiga antagningen som sker i början av juli.

Ansökan sker via internet. Eleverna får en skriftlig information i början av vårterminen.

Ansökan till idrottsutbildningar

Det finns flera möjligheter att kombinera studier och idrott. På elitnivå söker eleverna till riksidrottsgymnasiet eller nationellt godkända idrottsutbildningar. Dessa utbildningar söks via ett idrottsförbund. Ansökningstiden är normalt senast i december, men i vissa fall tidigare. Eleven söker också ett gymnasieprogram senast i februari.

Många gymnasieskolor har också lokalt godkända idrottsutbildningar.

Omval kan göras från mitten av april till början av maj.