Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kamratstödjare

På Centralskolan finns mellan 15-20 kamratstödjare i år 7-9.

Kamratstödjarna arbetar för att tillgodose alla elevers lika värde.
Kamratstödjarna genomgår minst två utbildningar per läsår.