Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kärrgruvegruppen

Kärrgruvegruppen är en särskild undervisningsgrupp belägen i skolan i Kärrgruvan.

Företrädesvis är det elever placerade på HVB-hem som får sin undervisning här.
Undervisning sker på plats i alla teoretiska ämnen medan undervisningen i PREST-ämnena sker i Centralskolans lokaler.