Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Elevhälsa

Elevhälsa

Elevhälsa och elevers välbefinnande är viktigt.

Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Den omfattar även hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser. Inom elevhälsan i Norberg finns det skolsköterska, skolläkare, kurator samt specialpedagogisk kompetens.

Elever från förskoleklass och uppåt ska ha tillgång till elevhälsa med hög kvalitet för att få stöd i sin fysiska och psykiska hälsa. Elevhälsan ska arbeta främjande genom samarbete med andra. Ett aktivt informationsarbete gällande alkohol, narkotika och tobak (ANT) och hälsa och motion ska till exempel ske i samverkan med lärare och personal inom skolan.

Till de återkommande hälsobesöken hos skolsköterska/skolläkare blir eleven kallad.

Besök hos skolsköterska och kurator bokas direkt hos dem. Besök hos skolläkaren bokas via skolsköterskan.

Här kan du ta del av Källskolans elevhälsoplan för läsåret 2020/2021öppnas i nytt fönster (word, 518 kB)

Här kan du ta del av Centralskolans elevhälsoplan för läsåret 2020/2021öppnas i nytt fönster (word, 626.1 kB)