Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Elevråd

Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Ett sätt för elever att påverka är genom elevrådet.