Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Förskoleklass

På Källskolan har vi tre förskoleklasser, Källgården, Regnbågen, och Bryggan.

Förskoleklassens elever går i skolan mellan kl 8.00-13.45. Förskoleklassen är en egen skolform och det första steget i grundskolan.
I förskoleklassen arbetar vi med skolförberedande uppgifter, skapande och lek. Stor vikt läggs på socialt samspel.

Föräldrars/vårdnadshavares delaktighet, intresse och engagemang är av stor betydelse.

I vår verksamhet stimuleras eleverna till att vilja lära sig och att växa med sina uppgifter.

Eleven möts med respekt både för sin person och sitt arbete. De elever som går i förskoleklass och som behöver fritidshem har sin placering på Källgårdens fritids som har öppet kl 6-16:30. På eftermiddagar samverkar vi med övriga fritidsavdelningar.

Vi som arbetar i förskoleklass är:
Regnbågen: Gunvor Ashbourne och Agneta Kvist Källund
Bryggan: Birgitta Gustafsson och Eva Nilsson
Källgården: Siv-Therese Angelo och Catrine Behrens Löfgren