Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Modersmålsundervisning

Om en eller båda vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven, kan eleven få undervisning i detta språk under vissa förutsättninga

  • Om lämplig lärare finns.
  • Om minst fem elever önskar undervisning i språket. (För vissa språk finns undantag från ovanstående).

För ansökan om modersmålsundervisning används blanketten till höger.

 

Relaterad information