Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

InfoMentor

Infomentorhub

InfoMentor är en gemensam läroplattform för kommunikation mellan vårdnadshavare och skola/förskola.
I InfoMentor kan du rapportera frånvaro, boka tid för utvecklingssamtal eller ställa frågor till en pedagog.
Alla kommunala förskolor, fritidshem och skolor använder idag Infomentor.

Men det är inte bara kommunikationen som blir enklare. Du kan också rapportera frånvaro, boka tid för utvecklingssamtal eller ställa frågor till en pedagog i den nya plattformen. Du som vårdnadshavare lägger in barnets schema i plattformen, det måste finnas ett uppdaterat både i barnomsorgswebben och i InfoMentor.

Via plattformen följer du vad som sker på skolan/förskolan och barnets utveckling. Vårdnadshavare får tillgång till barnets portfolio med bilder, filmer och kommentarer om lärandet.