Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kvalitetsarbete

Enligt skollagens 4 kap ska varje kommun, skola och förskola systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.