Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kvalitetsarbete

Här kan du läsa mer om det kvalitetsarbete som vi gör inom skola och förskola. Du hittar våra planer mot kränkande särbehandling och kvalitetsrapporter. Enligt Skollagen ska varje kommun, skola och förskola systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Text