Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Mat i förskola och skola

Exempel

Skolmåltiden är en värdefull resurs och vi strävar efter att eleverna ska känna matglädje och må bra av maten. En satsning på bra mat i skolan är en satsning på hela verksamheten.

Elever som äter skollunch har bättre förutsättningar att lära och genom att integrera måltiden i verksamheten kan den bland annat användas som ett pedagogiskt verktyg. Därför är det viktigt att följa upp att så många som möjligt äter en hel portion skollunch varje dag. Ansvaret för att skolmåltiderna ska bli riktigt bra vilar på hela skolan.

I skollagen ställs krav på att skollunchen inte bara ska vara kostnadsfri utan även näringsriktig. Eftersom måltiden ses som en del av utbildningen gäller samma krav på systematiskt kvalitetsarbete som för övrig verksamhet i skolan.
(Ur Livsmedelsverket "Måltider i skolan")