Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Ansökan om skolskjuts

Ansök om skolskjuts genom att fylla i formuläret nedan.
Efter att ansökan har skickats in, kommer beslut att tas i enlighet med skollagen och kommunens riktlinjer för skolskjutsöppnas i nytt fönster (pdf, 99.1 kB). Om e-postadress anges kommer beslutet att skickas ut digitalt, i annat fall per post.

Har du/ni skyddade personuppgifter?
Personer med sekretessmarkerade uppgifter/skyddad identitet bör inte ansöka om skolskjuts genom formuläret. Kontakta skolskjutshandläggaren eller skolexpeditionen på Källskolan alternativt Centralskolan för hjälp med ansökan.

För att vi ska hinna handlägga ansökningarna och beställa busskort/planera de separata skolskjutsarna till skolstarten, är sista dagen att ansöka den 30 april 2020. Vi kan inte garantera att ansökningar som lämnas in efter det datumet hinner handläggas innan höstterminen börjar.

Skolskjutsansökan


Ange elevens fullständiga personnummer alternativt LMA-nummer om eleven saknar fullständigt personnummer.

Eleven måste vara folkbokförd i Norbergs kommun för att vara berättigad skolskjuts.
Ansökan gäller läsår * (obligatorisk)
Ansökan gäller läsårDatum behöver endast anges om skolskjuts ansöks från annat datum än terminsstart.
Skola och årskurs * (obligatorisk)


Information om avståndskriterier för rätt till skolskjuts
Skolskjuts berättigas när gångavståndet mellan bostad och skola är längre än 2 kilometer för elever i förskoleklass till årskurs 3, 3 kilometer för elever i årskurs 4-6 och 4 kilometer för elever i årskurs 7-9.
Skäl som grund för ansökan * (obligatorisk)
Vid "medicinska skäl" kommer läkarintyg att begäras in. Vid "svåra trafikförhållanden" eller "annan anledning" måste en beskrivning göras i rutan till höger.
Skäl som grund för ansökan

Uppgifter till vårdnadshavare där eleven är folkbokförd
Ange gärna e-post så skickar vi beslutet digitalt.
Uppgifter till vårdnadshavare där eleven är folkbokfördOm skolskjuts söks från/till olika adresser i Norbergs kommun, fyll i nedan frågor om växelvis boende. Om inte lämnas fälten om växelvis boende tomma.
Information om växelvis boende
Elever vars vårdnadshavare lever åtskilda men har gemensam vårdnad, har rätt till skolskjuts om eleven bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna och villkoren för skolskjuts i övrigt är uppfyllda. Vid växelvis boende ska de båda adresserna vara respektive vårdnadshavares folkbokföringsadresser och ligga i Norbergs kommun. Den ena adressen ska även vara elevens folkbokföringsadress. Vårdnadshavare som begär skolskjuts vid växelvis boende ska kunna visa hur boendet är upplagt. Detta kan göras genom ett fast schema.
Vid växelvis boende, ange uppgifter till den andra vårdnadshavaren (vårdnadshavare två)
Vid växelvis boende, ange uppgifter till den andra vårdnadshavaren (vårdnadshavare två)Vid växelvis boende, ange när eleven bor hos vårdnadshavare två
Vid växelvis boende, ange när eleven bor hos vårdnadshavare två
Ange veckor/tider då eleven bor hos vårdnadshavare två, om det inte sker under hela veckor. Det går också bra att bifoga ett schema som fil nedan.

Här kan ansökan kompletteras en fil.
Hantering av personuppgifter för att följa skollagen * (obligatorisk)
Hantering av personuppgifter för att följa skollagen