Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Spärra och beställa busskort

Exempel

Elever som har skolskjuts med linjetrafik får ett gult busskort. Fyll i nedan formulär om elevens kort har blivit stulet, borttappat, är trasigt eller inte längre fungerar. Det gamla kortet kommer då att spärras och ett nytt kort kan beställas. Kortet lämnas ut av skolan inom cirka två veckor.

Observera att nedan formulär endast kan användas för skolskjutsberättigade elever som har busskort för skolskjuts med linjetrafiken. Ansökan om skolskjuts görs här.

Spärra gammalt och beställ nytt busskort


Ange elevens fullständiga personnummer alternativt LMA-nummer om eleven saknar fullständigt personnummer.

Skola och årskurs * (obligatorisk)
$field.shortDescriptionKortnumret består av elva siffror och står på baksidan av busskortet. Vid borttappat eller stulet kort lämnas rutan tom.
Anledning till att busskortet ska spärras * (obligatorisk)
Anledning till att busskortet ska spärras


Eleven behöver ett nytt busskort * (obligatorisk)
Vid borttappat busskort tas en avgift ut.
Eleven behöver ett nytt busskortUppgiftslämnaren ska vara vårdnadshavare eller skolpersonal.


Hantering av personuppgifter för att följa skollagen * (obligatorisk)
Hantering av personuppgifter för att följa skollagen