Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Avfall och renhållning

Allmiljö tar hand om att insamlingen av hushållsavfall i Norberg.

Avfallshantering

Ta kontakt med VafabMiljös kundservice på telefon 020-120 22 20 mellan klockan 7.00-16.00 om du exempelvis har frågor om abonnemang, extra tömning eller beställning av hämtning av grovavfall.

Avfallsportal

Du kan även läsa mer om sopsortering på Sveriges avfallsportal Sopor.nulänk till annan webbplats. Där får du ytterligare information om hur du sorterar avfall, varför det ska sorteras och vad som händer med soporna.

Sorteringsguide

VafabMiljö, som har hand om Återbruken i Fagersta och Norbergs kommun, har en sorteringsguide. Du kan också ta hjälp av mobilen och via app till Iphone eller Android hitta information om hur du sorterar avfall, adress till närmaste återvinningsstation med mera.

Relaterad information