Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Lediga/planerade tomter

Här kan du se alla våra lediga/planerade villatomter med information om var de ligger, om det finns en detaljplan och hur stort du kan bygga.

Planlagd mark för bostäder:

  • Vid Östra Skallberget finns det plats för ungefär 90 tomter enligt detaljplan (S73) och på ungefär 80 av dessa får friliggande bostäder i en eller två våningar byggas. Tomt på ungefär 200 kvadratmeter får byggas. På övriga tomter får sammanbyggda hus (radhus eller kedjehus) i 2 våningar och högst 40% av tomt byggas. All ledig mark ägs av Norbergs kommun.

  • Vid Rönningen finns plats för ungefär 14 bostadstomter enligt gällande detaljplan. Tomterna är avsedda för enbostadshus och hur eventuella tomter kan byggas prövas när du ansöker om bygglov. All ledig mark är privatägd.

  • Vid Kornettgatan finns 7 kommunala tomter som enligt gällande detaljplan (S79) där friliggande envåningsbostäder får byggas. Vind får inredas och en tomt på max 200 kvadratmeter får byggas.

  • I kvarteret Städet finns 9 kommunala tomter där, enligt detaljplan (S18),friliggande bostäder med max en våning får byggas. Vind får inredas och en tomt på 138 kvadratmeter får byggas.

  • Vid Hagliden finns två privatägda tomter där, enligt gällande detaljplaner (S13 och S18), friliggande bostäder i max 2 våningar och en tomt på 138 kvadratmeter får byggas.

  • Fastigheten Stockrosen 1 är privatägd och Stockrosen 2 ägs av kommunen. De är i första hand avsedda för flerbostadshus.

  • Fastigheten Stjärnan 16 är en privatägd tomt där, enligt gällande detaljplan (S 23), friliggande bostäder på max 1 våning och max 138 kvadratmeter tomt får byggas.

  • Vid Södra Öjersbo finns två kommunala tomter där, enligt gällande detaljplan (S 67), friliggande bostäder på max 1 våning och tomt på max 200 kvadratmeter får byggas.

Relaterad information