Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Anmälan till tomtkö

Välkommen att ställa dig i kommunens tomtkö!

För registrering i tomtkön gäller följande:

1. Sökande och eventuell medsökande ska ha fyllt 18 år.

2. Att anmäla sig till och stå i tomtkön är gratis. Ansökan är personlig och får inte överlåtas i annat fall än det som föreskrivs i punkt 3.

3. Makar eller sammanboende får endast lämna en ansökan. Vid äktenskapsskillnad eller då sammanboendet upphört får sökande överlåta plats i tomtkön till medsökande.

4. Om flera ansökningar inkommer samma datum genomförs lottning om köplatsordningen.

5. Adressändring ska omedelbart anmälas till Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK). Adressat avflyttad från uppgiven adress eftersöks inte, och riskerar därmed att gå miste om information/erbjudanden kring nya tomter.

6. Den som är intresserad av att stå i tomtkön anmäler sig genom att skicka in blanketten ”Anmälan till tomtkö”öppnas i nytt fönster (pdf, 89.1 kB) till NVK.

7. Tomterna är avsedda för småhusbebyggelse för permanent boende.

8. När nya tomter finns att tillgå så informeras samtliga i tomtkön.

9. När flera personer visar intresse för en speciell tomt är det den som stått längst tid i tomtkön som erbjuds att köpa tomten. Detta gäller oavsett om man lämnat intresse för en specifik tomt/speciellt område eller inte.

10. När tomt accepterats av sökanden stryks vederbörande ur tomtkön.