Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Historia

Norberg har en gedigen historia med ursprung ur det gamla gruvsamhället. Idag är kommunen en idrottskommun med möjligheter till natur, föreningsliv, vinteraktiviteter och kulturmiljöer.

Norbergs ursprung

Järnframställningen i Norberg kan spåras tillbaka till 500-talet men området har varit befolkat sedan nordisk stenålder. Masugnsanläggningen vid Lapphyttan, troligen från 11-1200-talet (idag under rekonstruktion på annan plats) visar början på det gruvsamhälle som växte fram i Bergslagen. I Norberg fanns redan på medeltiden en marknadsplats där bergsmännen i de omkringliggande trakterna samlades.

Den äldsta bevarade bebyggelsen i Norberg ligger samlad vid Norbergsån som rinner genom orten nära Norbergs kyrka med gårdar som härstammar från medeltiden, medan många nuvarande byggnader är från 1700-talet.

De äldsta delarna av Norbergs kyrka, bland annat valven, är från 13-1400-talen. Interiören förändrades efter en stor brand 1727. Kyrktornet byggdes om 1904. På kyrkogården finns dessutom en benkammare från 1700-talet. Trots en omfattande brand i mitten av 1700-talet kan man fortfarande se det ursprungliga bebyggelsemönstret i centrala Norberg med bodar, tvättstugor och brygghus utmed ån, medan mangårdsbyggnader och bostadshus låg en bit ifrån.

Spännarhyttans masugn stängdes för gott 1981.

Norberg var och är fortfarande idag kyrkby i Norbergs socken och ingick efter kommunreformen 1862 i Norbergs landskommun där Norbergs municipalsamhälle inrättades för orten den 30 september 1889. 1952 ombildades landskommunen med municipalsamhället till Norbergs köping där utredningen av samhällets bebyggelse bara upptog en mindre del av köpingskommunens yta. 1971 uppgick köpingen i Norbergs kommun med Norberg som centralort.

I kyrkligt hänseende hörde orten till Norbergs församling som 2010 uppgick i Norberg-Karbennings församling. Judiciellt ingick Norberg i samma tingslag och tingsrätter som Norbergs socken/Gamla Norbergs bergslag.

Kommunvapnet

I ett brev utfärdat av marsken Torgils Knutsson, daterat alsnö den 29 juli 1303, omtalas Norobergh för första gången. Förleden i namnet Norobergh är säkerligen en böjningsform av ett ånamn (Nora), det gamla namnet på sjön Norens avloppså till Trätten. Slutdelen (bergh) har här inte vår vanliga betydelse "bergshöjd", utan betecknas bergverk, gruva, bergslag med mera, en ort där bergsbruk drivs.

Kommunvapnet tillkom 1948 på förslag av Norbergs hembygdsförening och beskrivs på följande sätt:

"I blått fält tre vänsterhalvor av liljor, silver bildande en triangel med spetsen uppåt, däröver en ginstam av silver, vari ett blått järnmärke."

Kommunvapnet är liktydligt med frihetshjälten Engelbrekt Engelbrektssons vapensköld.

Norberg idag

Norberg är den enda tätorten och centralort i Norbergs kommun i den norra delen av Västmanlands län. Norberg består huvudsakligen av två stora huvuddelar, det egentliga Norberg i söder och Kärrgruvan i norr, bortsett från småbyar utspridda runt orten.

Norbergs kommun drabbades även av den stora brand som utbröt i skogarna mellan Virsbo och Sala sommaren 2014. Evakuering av tätorten var aktuell men lyckades tack vare vädrets makter och räddningstjänstens insatser undvikas.