Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kommunen och polisen informerar

Sedan början av 2019 har kommunen och polisen utökat sin samverkan för ett tryggare Norberg. För att förbättra kommunikationen med alla kommuninvånare kommer vi inom kort att presentera en aktuell lägesbild över hur det ser ut just nu i vår kommun. Vid eventuella större händelser och vid behov kommer vi att publicera fakta och relevant information.

Statistik över anmälda brott november 2018-oktober 2019

I statistiken presenteras siffror från november 2018 till slutet av oktober 2019, med jämförelser från år 2011 till 2019. Statistiken är hämtad från polisens egna program Hobit samt Statistiska centralbyrån (SCB) och Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Statistiken rör brottskategorierna våldsbrott, övriga brott mot person, tillgreppsbrott (exklusive butikstillgrepp) och skadegörelse (exklusive skadegörelse men inklusive mordbrand).

Alla brott som anmäls till polisen loggas utifrån var brottet har begåtts och skrivs då in i kommunstatistiken. Det gäller även brott som anmäls där målsägande och gärningsperson inte är hemmahörande i kommunen utan exempelvis befinner sig i kommunen för ett större evenemang, exempelvis en idrottstävling, musikfestival eller en marknad.

År 2015 var en kraftig toppnotering för antalet anmälda våldsbrott. Jämfört med 2015 har antalet anmälda våldsbrott minskat vilket framförallt förklaras av misshandel mot person 18 år eller äldre och olaga hot.

Under den senaste tolvmånadersperioden (november 2018-oktober 2019) har antalet anmälda brott ökat i Norberg och ligger högre jämfört med åren 2011-2018. Ökningen kan hänföras till ofredande, bland annat till ofredande mot kvinna, vilken i sin tur kan hänföras till en enskild adress med ett större antal anmälda brott avseende en kvinna som vid upprepade tillfällen anmäler ofredande. Över 60 % av de anmälda brotten om ofredande mot kvinna kommer från en och samma adress och har inte lett till någon form av vidare utredning eller påvisat någon gärningsperson.

Under den senaste tolvmånadersperioden (november 2018 till oktober 2019) har antalet anmälda stöldbrott ökat jämfört med kalenderåret 2018. Ökningen har dock skett från en lägre nivå 2018 och jämfört med andra år än 2018 är det ingen ökning utan noteringen för den senaste tolvmånadersperioden ligger i nivå med genomsnittet för åren 2011-2018.

Antalet anmälda brott som avser skadegörelse (ej klotter) eller mordbrand ligger under den senaste tolvmånadersperioden (november 2018-oktober 2019) på en något lägre nivå jämfört med genomsnittet för åren 2011-2018. Jämfört med 2018 har antalet anmälda bränder minskat (skadegörelse genom brand eller mordbrand).

Läs hela rapporten över anmälda brott i Norberg november 2018-oktober 2019öppnas i nytt fönster (pdf, 516 kB)