Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Offentlighetsprincipen

En av hörnstenarna i ett demokratiskt samhälle är offentlighetsprincipen. Principen innebär att myndigheternas verksamhet så långt som möjligt skall ske i öppna former.

Ett uttryck för offentlighetsprincipen är principen om handlingsoffentlighet. För att garantera insyn i riksdagens, regeringens, kommunernas och myndigheternas arbete har principen om handlingars offentlighet skrivits in i en av grundlagarna, tryckfrihetsförordningen.

Handlingsoffentligheten ger var och en rätt att begära att få del av allmänna handlingar och vanligtvis utan att behöva tala om varför eller vem man är.

Alla handlingar som kommer in till eller skickas ut från myndigheter, till exempel brev, beslut och utredningar är i princip allmänna och normalt offentliga, det vill säga tillgängliga för vem som helst att läsa. Handlingar som kommer in till och skickas ut från en myndighet eller en kommun registreras.

Relaterad information