Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Socialutskottet

Socialutskottet bereder ärenden som rör omsorger om barn och ungdom utom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, omsorg om äldre och handikappade, åtgärder mot missbruk och andra socialtjänstfrågor. De bereder även ärenden om alkoholpolitiska åtgärder, hälso- och sjukvård samt sociala ärenden i övrigt.

 Sök efter förtroendevaldaöppnas i nytt fönster

Observera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning.