Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Hitta rätt kontakt!

Här hittar du kontaktuppgifter till medarbetare i våra sektorer och samverkansorgan. Klicka på den blåa menyraden för att hitta rätt!

Anställning och personalfrågor
 • Ansvarsområden
  Arbetsgivarfrågor och rekrytering.

 • HR-chef
  Telefon: 0223-292 94
Barn och utbildning
 • Ansvarsområden
  Kommunal förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och gymnasium.

 • Barn- och utbildningschef
  Telefon: 0223-291 70

 • Förskolechef
  Telefon: 0223-292 18

 • Förbundschef gymnasieskolan (NVU)
  Telefon: 0223-443 57

 • Lärcenter Norberg
  Telefon: 0223-291 81
 • Rektor Centralskolan
  Telefon: 0223-291 01

 • Rektor Källskolan
  Telefon: 0223-291 42

 • Sjukanmälan Centralskolan
  Telefon: 0223-292 00

 • Sjukanmälan Källskolan
  Telefon: 0223-292 61

 • Lärarrum Källskolan
  Telefon: 0223-292 01

 • Lärarrum årskurs 4-6 Centralskolan
  Telefon: 0223-291 72

 • Lärarrum årskurs 7-9 Centralskolan
  Telefon: 0223-291 77

 • Administratör (avgifter, barnomsorgsfrågor, placeringar och förskoleplatser)
 • Telefon: 0223-292 24

 • Växel
  Telefon: 0223-290 00

 • E-post
  barnutbildning@norberg.se
Boende, byggande och miljö

Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning

 • Ansvarsområden
  Bygglov, adressfrågor, arrenden, tillsyn enligt miljöbalken, energi- och klimatrådgivning samt planhandläggning.

 • Reception
  Telefon: 0226-64 54 54

 • Samhällsbyggnadschef
  Telefon: 0223-64 50 54

 • Miljöchef
  Telefon: 0226-64 53 94
Ekonomi och lön

Norra Västmanlands ekonomiförvaltning

 • Ansvarsområden
  Budget, årsredovisning, delårsbokslut, finansförvaltning och ekonomiadministration.

 • Växel
  0223-290 00

 • Ekonomichef
  Telefon: 0223-440 14
 • Adress
  Norbergsvägen 19, Fagersta

Västmanland-Dalarna löneförvaltning

 • Ansvarsområden
  Lön- och pensionshandläggning för Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg.

 • Lönechef
  Telefon: 0223-291 03

 • Verksamhetsutvecklare
  Telefon: 0223-291 76

 • Adress
  Malmgatan 7 (Kommunhuset)
  738 21
  Norberg
Fastigheter, gator och renhållning

Norra Västmanlands kommunalteknikförbund

 • Ansvarsområden
  Fastigheter, bostäder, gator och vägar, renhållning, vatten och avlopp, parker, skogar, fritidsanläggningar, IT och lokalvård.

 • Växel
  Telefon: 0223-446 00

 • Fastighetschef
  Telefon: 0223-441 56

 • Förbundschef
  Telefon: 0223-441 58

 • Felanmälan
  Telefon: 0223-445 50
  Akutnummer felanmälan jour: 021-30 06 98

 • E-post
  nvk@nvk.fagersta.se

 • Adress
  Norbergsvägen 19, Fagersta
Integration och flyktingmottagande
 • Ansvarsområden
  Integrationsmedel, språkvän och integrationsprojekt.

 • Områdeschef
  Telefon: 0223-291 34

 • Integrationskoordinator
  Telefon: 0223-290 24

 • Etableringssamordnare
  Telefon: 0223-290 23
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
 • Ansvarsområden
  Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ. Under kommunfullmäktige finns en kommunstyrelse som leder och samordnar kommunens verksamhet och ansvarar för kommunens utveckling och ekonomi.

 • Kommunstyrelsens ordförande
  Johanna Odö (S)
  Telefon: 0223-291 17
  Skicka e-post till Johanna

 • Kommunfullmäktiges ordförande
  Sten Nordström (S)
  Skicka e-post till Sten
Kultur
 • Ansvarsområden
  Frågor om kultur- och föreningsbidrag, lokalbokning, lotteritillstånd, bibliotek, Unkan, teaterbiograf, gruvmiljöer och besöksmål.


 • Kulturchef
  Telefon: 0223-290 33

 • Kulturmiljövårdsansvarig
  Telefon: 0223-292 60

 • Lotteri
  Telefon: 0223-291 97

 • Bibliotek
  Telefon: 0223-291 40 (reception)
  Skicka e-post till biblioteket
Kris och säkerhet

Lokala nummer:

 • Beredskapssamordnare
  Telefon: 0223-441 16

 • Räddningstjänsten (SDR)
  Telefon: 0226-64 58 00

 • Kommunpolis
  Telefon: 010-567 53 94

 • Socialjouren
  Telefon: 021-39 20 66

 • Centrum mot våld-man
  Telefon: 021-39 11 19 eller 021-39 11 51

Nationella nummer:

 • Ring 112 för alla akuta situationer!

 • 114 14 – Polisens nummer som används när det inte är akut. Vid alla akuta händelser ringer du alltid 112.

 • 113 13 – Här får du information om olyckor och olika typer av kriser.

 • 1177 – Sjukvårdsupplysning

 • BRIS – Barnens hjälptelefon
  Telefon: 0200-230 230
  För dig upp till 18 år som behöver hjälp och stöd. Du kan vara helt anonym.

 • Giftinformation i icke brådskande fall: 08-331 231
  Vid alla akuta händelser ringer du alltid 112.

 • Läkemedelsupplysning
  Telefon: 0771-467 010
Kommunledningskontor
 • Ansvarsområden
  Nämndadministration, kommunikationsfrågor, IT-strategi, stöd till nämnder och förvaltningar, arkiv, kontorsservice och handlingar.

 • Kommunchef
  Telefon: 0223-291 26

 • Integrationskoordinator
  Telefon: 0223-290 24

 • Administratör
  Telefon: 0223-291 04

 • Informatör
  (föräldraledig)
  Telefon: 0223-291 65

 • Växel
  Telefon: 0223-290 00

 • E-post
  info@norberg.se

 • Adress
  Malmgatan 7 (Kommunhuset)
  738 21
  Norberg
Näringsliv
 • Ansvarsområden
  Näringslivs- och besöksnäringsfrågor.
 • Näringslivs- och besöksnäringsansvarig
  Telefon: 0223-290 10
Stöd och omvårdnad
 • Ansvarsområden
  Social omsorg, råd, stöd och behandling, ekonomisk rådgivning och annat bistånd till familjer och enskilda, förebyggande arbete, serveringstillstånd.

 • Socialförvaltningens förvaltningschef (socialchef)
  Telefon: 0223-290 00 (växeln)

 • Anhörigstöd
  Telefon: 0223-292 49

 • Korttidsplatser
  Telefon: 0223-292 43

 • Stöd till funktionsnedsatta enligt LSS
  Telefon: 0223-292 25

 • Arbetsmarknadsenheten
  Telefon: 0223-291 34

 • Avgifter
  Telefon: 0223-292 23

 • Rådgivning och personligt stöd
  Telefon: 0223-292 25

 • Biståndshandsläggare
  Telefon: 0223-290 00 (växeln)

 • Dagverksamhet
  Telefon: 0223-290 00 (växeln)

 • Familjerådgivning
  Telefon: 0223-442 89

 • Fixar-Malte
  Telefon: 0223-292 20 (vardagar kl 8-10)

 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
  Telefon: 0223-292 17
 • Vuxen (missbruk)
  Telefon: 0223-442 95 eller 0223-290 00 (växeln)

 • Budget och skuldrådgivning
  Telefon: 0225-341 32
Äldreomsorg
 • Ansvarsområden
  Service och vård till äldre.

 • Björkängens områdeschef
  Telefon: 0223-292 87

 • Granbackens områdeschef
  Telefon: 0223-292 15

 • Björkängen
  Avd. Boberg: 0223-292 15
  Avd. Gläntan: 0223-292 87
  Avd. Höjden: 0223-292 87
  Avd. Lärkan: 0223-292 87

 • Granbacken
  Avd. Granbacken A: 0223-292 15
  Avd. Granbacken B: 0223-292 15

 • Matsal
  Telefon: 0223-292 40

 • Bemanningsenheten
  Telefon: 0223-292 90 eller 0223-292 88 (telefontid 6.45-9.30 och 11.30-14.30)
  Skicka e-post till bemanningen
Överförmyndare