Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Brandrisk eller Eldningsförbud

Innan du eldar så håll koll på brandrisken och huruvida det råder eldningsförbud där du är.

Om brandrisken är tillräckligt stor så kan det beslutas om eldningsförbud. Råder brandrisk så sker eldning på egen risk. Tänk på att du kan ställas till svars och blir straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet.

Eldningsförbud är något som i Västmanland bestäms av räddningstjänsterna. Här i Fagersta kommun är det Södra Dalarnas räddningstjänst som bestämmer om det råder eldningsförbud i kommunen. Information om eldningsförbud råder finns på räddningstjänstens hemsida Eldning utomhuslänk till annan webbplats. Där finns även mer information om vad som gäller vid eldningsförbud.

Om du har en smartphone så kan du ladda ner appen Brandrisk UTE. I den kan du under vår och sommar få en aktuell brandriskprognos för just där du befinner dig. Brandriskkartor kan man även hitta via SMHIs och MSBs hemsidor.

Gällande gräsbrandsrisker och huruvida eldningsförbud råder bör man kontakta Södra Dalarnas räddningstjänstförbund.

Eldningsförbud

Vid eldningsförbud får du inte grilla i naturen. Det är inte tillåtet att elda på grillplatser som är särskilt iordningsställda av kommunen, t.ex. vid badplatser eller längs promenadstråk. Engångsgrillar är inte heller tillåtet att använda.

Det är endast tillåtet att använda öppen eld i särskilda grillar uppställda i egen trädgård. Försäkra dig om att grillen står på en säker plats med avstånd från växter, träd och hus. Se också till att ha släckutrustning nära tillhands, t.ex. vattenslang.