Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Brottsförebyggande råd

Det finns ett brottsförebyggande råd i Norberg som arbetar med brottsförebyggande åtgärder i samhället. Rådet består av valda politiker, kommunchefen, förvaltningschefer, beredskapssamordnaren samt kommunpolisen.