Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Detta kan hända

Exempel

Allvarliga epidemier, terrorhot, jordbävningskatastrofer, extremt väder, kärntekniska olyckor och större störningar i el- och telesystem är händelser som vi måste kunna hantera, men också försöka att förhindra med förebyggande arbete.

Norberg kommun har identiferat och analyserat vilka olika samhällsstörningar som skulle kunna inträffa och leda till stora konsekvenser för samhället. Här redovisar vi ett par av händelserna som skulle kunna påverka Norberg.

Extremt väder och naturolyckor

Extremt väder och naturolyckor kan orsaka störningar i samhällsfunktioner och orsaka risker för människor. Det kan ske både i Sverige och utomlands.

I naturen skiftar vädret normalt. Men ibland slår väderförhållandena över till sådana styrkor att vi talar om extremt väder eller naturolyckor som kan få konsekvenser för bland annat strömförsörjning, telekommunikationer, transporter och mycket annat.

Gruvolyckor

I Norbergs kommun finns ett stort antal gruvhål. Ett arbete med att identifiera gruvhålen och sammanställa ett faktaunderlag som visar gruvhålens relation till platser där människor vistas eller bor har genomförts under 2015. Inventeringen har gjort att man idag känner till 630 gruvhål inom Norbergs kommun.

Det finns alltid någon form av risk för skada på person vid gruvor. Riskerna är ofta kombinerade med varandra och finns vid såväl öppna som övertäckta schakt, vid brytningskanter, mm. Det är inte bara människor som kan utsättas för risker relaterade till gruvhål, även djur, egendom, infrastruktur kan drabbas.

Gruvor är farliga miljöer där de mest uppmärksammade riskerna är fallolyckor och ras. Ras kan ske både långsamt eller som en våldsam kollaps. Risken för allvarliga skador är stor oavsett hur raset sker, men vid långsamma ras kan det finnas varningssignaler som kan upptäckas i tid.

I Norbergs kommun har flera mer eller mindre stora ras vid olika gruvor inträffat. Flera av tidigare ras har varit allvarliga och lett till att vägar har flyttats, att egendom har förstörts och att områden avlysts.

Alla rapporter som framtagits under gruvrisk-projektet finns samlade på följande sida

Gruvriskanalyser i Norbergs kommunlänk till annan webbplats

Låga grundvattennivåer

Grundvattennivåerna i vårt område är under det normala i stora magasin. I små magasin är nivåerna nära det normala eller under det normala (februari 2020).

Störst risk för enskilda brunnar

Risken för påverkan bedöms som störst för enskilda brunnar och vissa mindre kommunala vattentäkter. Den som har enskild vattenförsörjning bör kontrollera nivån i vattentäkten och fundera över vilka alternativ som finns om brunnen sinar.

I Norberg är det särskilt enskilda brunnar som är känsliga för de låga grundvattennivåerna.

Vad kan man göra för att spara dricksvatten?

Här kommer några förslag på hur man kan spara dricksvatten:

 • Diska och tvätta med full maskin och välj eco-program
 • Diska inte under rinnande vatten
 • Ta korta duschar
 • Bada inte i badkar
 • Använd snålspolande duschmunstycke
 • Stäng av vattnet i duschen medan du tvålar in dig
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna
 • Byt ut packningar i droppande kranar och läckande toalettstolar
 • Samla regnvatten för att använda till trädgårdsbevattning
 • Tvätta bara bilen hos en biltvätt där smutsigt vatten samlas upp, renas och återanvänds
 • Ställ en kanna vatten i kylskåpet, istället för att varje gång spola länge i kranen för att få kallt vatten