Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kommunalt krisstöd

Kommunernas krisstödsgrupp eller POSOM (psykologisk och socialt omhändertagande) är en kommunal grupp som finns för allmänheten vid större och svåra olyckor. Gruppen samlas vid en kris för att stödja enskilda personer och grupper som på något sätt behöver stöd efter en allvarlig kris eller olycka.

Varför finns det en krisstödsgrupp?

Syftet med krisstödsgruppen är att ge hjälp och lindra de psykiska påfrestningarna som kan uppstå vid kriser eller olyckor. Gruppen består av kunnig personal från kommunen, polisen, kyrkan och räddningstjänsten.