Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Säkerhet i Din vardag

Individens eget ansvar vid extraordinära händelser eller risker för samhällsstörningar. När det inträffar händelser som skapar påfrestningar i samhället så har du som individ ett stort ansvar att klara av situationen på egen hand.

Du har ett eget ansvar att:

• Vara medveten om och förbereda dig för att olyckor och kriser kan inträffa som påverkar vår invanda och trygga vardag
• Vara medveten om att samhällets resurser vid svåra händelser först måste riktas till grupper som inte själva kan ta sitt ansvar
• Aktivt hålla dig informerad om vad myndigheter och andra ansvariga aktörer gör för att hantera en händelse samt följa instruktioner och råd från myndigheterna
• Ha en beredskap för att möta grundläggande behov som tillgång på vatten, mat och värme, framförallt i inledningen av en kris.

DinSäkerhet.se är en webbplats om risker och säkerhet och riktar sig till dig som privatperson

Webbplatsen ger tips på hur du själv kan förebygga olyckor och skador i hem- och fritidsmiljö. Webbplatsen ger dig också redskap för att kunna agera på rätt sätt när olyckan eller krisen är framme.

Krisinformationsbroschyr

Norbergs kommun har tagit fram en krisinformationsbroschyr, Om din säkerhet.

Där kan du hitta mer information och nyttiga länkar gällande kris och krishantering. Broschyren har delades ut till alla hushåll under 2014, men går även att läsa via länkarna.