Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Skyddsrum

Exempel

I Norberg finns 1 skyddsrum. Det ska ge ett fysiskt skydd i krig och skydda mot alla typer av stridsmedel.

Skyddsrummen finns i vanliga byggnader och används i fredstid av respektive fastighetsägare, som helt vanliga lokaler.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har uppdraget att kontrollera och se till att skyddsrummen vårdas och sköts så att skyddsförmågan inte försämras.  I deras register kan man hitta alla svenska skyddsrum.
För underhåll av skyddsrummen ansvarar respektive fastighetsägare.

Kontakta MSB om du har frågor om skyddsrum.