Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kommunal anslagstavla

Detta är Norbergs kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella kungörelser, tillkännagivanden och protokoll.

Du hittar tidigare protokoll på denna länköppnas i nytt fönster

Justerade protokoll

Här talar vi om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet tillkännages.

Anslagna protokoll

Barn- och utbildningsutskottet 2020-08-27, anslås 2020-09-02 -- 2020-09-24öppnas i nytt fönster (pdf, 7.4 MB)

Allmänna utskottet 2020-08-24 och 2020-09-02, öppnas i nytt fönster (pdf, 1.7 MB)
anslås 2020-09-07--2020-09-29öppnas i nytt fönster (pdf, 1.7 MB)

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet 2020-09-02, anslås 2020-09-10- -2020-10-02öppnas i nytt fönster (pdf, 9.7 MB)

Kommunstyrelsen 2020-09-14, anslås 2020-09-18--2020-10-12öppnas i nytt fönster (pdf, 1.9 MB)

Protokoll/anslag för kännedom

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 2020-08-27, anslås öppnas i nytt fönster (pdf, 150.4 kB)2020-09-02--2020-09-24öppnas i nytt fönster (pdf, 150.4 kB)

Norra Västmanlands Utbildningsförbund 2020-08-24,öppnas i nytt fönster (pdf, 338 kB)
anslås 2020-09-01--2020-09-23öppnas i nytt fönster (pdf, 338 kB)

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 2020-09-08, anslås 2020-09-11--2020-10-05öppnas i nytt fönster (pdf, 285.5 kB)

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds arbetsutskott öppnas i nytt fönster (pdf, 557.7 kB)
2020-09-17, anslås 2020-09-18--2020-10-09öppnas i nytt fönster (pdf, 557.7 kB)


Tillkännagivanden och kungörelser

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.


Ärendelista och handlingar till kommunfullmäktige 2020-09-28länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Överförmyndarens expeditionstiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Dataskyddsombud i Norbergs kommun
Solveig Grönberg
dso@norberg.se
Telefon: 0223-290 00


Hur man överklagar beslut

Information om hur du överklagar beslut hittar du på följande sida: Överklaga beslutöppnas i nytt fönster

Relaterad information