Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kommunstyrelsen i korthet

Nedan följer några av de ärenden som behandlades under kommunstyrelsens sammanträde den 14 september 2020. Möteshandlingar och protokoll (när det är justerat) kan läsas under följande länk:
https://opengov.360online.com/Meetings/NORBERG/Meetings/Details/217235länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brottsofferjouren Västmanland får bidrag
Kommunstyrelsen beslutade att bevilja Brottsofferjouren Västmanland
34 140 kronor i verksamhetsbidrag för år 2021. Brottsofferjouren ger medmänskligt stöd till brottsdrabbade kommuninvånare, dess anhöriga och vittnen samt ger vägledning i rättsprocessen. Föreningen omfattas av samtliga tio av länets kommuner.

Ny standardgräns för snöröjning
Enligt förslag från Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, beslutade kommunstyrelsen att godkänna en ändrad gräns för när kommunens vägar ska snöröjas. Idag har NVK en snögräns på 5 centimeter för huvudgator och 8 centimeter för övriga gator. En snögräns på 5 centimeter ska nu gälla för snöröjning av samtliga gator i kommunen.

Förslag om oförändrad skattesats år 2021
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen för Norbergs kommun till 22,66 kronor per skattekrona för år 2021, det vill säga oförändrad i förhållande till år 2020. Ärendet behandlas av kommunfullmäktige den 28 september 2020.

Relaterad information