Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Nämnder och förvaltningar

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Exempel på nämnder som finns i många kommuner är miljönämnd, socialnämnd och kulturnämnd. Eftersom kommunerna själva bestämmer vilka nämnder de vill ha ser det olika ut runt om i Sverige.

Nämndernas uppgifter är att

  • ansvara för det dagliga arbetet inom kommunen
  • förbereda ärenden som ska beslutas av fullmäktige
  • genomföra de beslut som fattas i fullmäktige

Kommunstyrelsen behandlar frågorna i utskott för respektive verksamhetsområde.

Nämnder

Förvaltningarnas uppgifter

Varje förvaltning arbetar inom olika ämnesområden som till exempel miljöfrågor eller äldreomsorg. Förvaltningen styrs av en nämnd som utses av kommunfullmäktige. Tjänstemännen i förvaltningarna ser till att förverkliga nämndens politiska beslut.

Förvaltningar

Övriga