Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, grundskola och musikskola.

Förskolans verksamhet är fördelad på fyra olika enheter:

  • Blåsippans förskola
  • Treklöverns förskola
  • Skogsgläntans förskola
  • Tallens förskola

Grundskolan består av två rektorsområden:

  • Källskolan med elever i förskoleklass - årskurs 3. Källskolan har tre olika fritidshem, dessa är Regnbågen, Källans och Önskebrunnen.
  • Centralskolan med elever i årskurs 4-9

Musikskolan finns inrymd i Källgårdens lokaler och erbjuder musikundervisning både enskilt och i grupp.

Relaterad information