Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Demokrati och samhällsutveckling

Demokrati och samhällsutveckling ansvarar under demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet och ansvarar för frågor om kultur, turism, näringslivsfrågor och infrastrukturfrågor.

Ansvarsområden:

 • Demokratiutveckling och medborgardialog
 • Näringslivsfrågor
 • Allmänkultur och barnkultur
 • Turism och besöksnäring
 • Folkhälsofrågor
 • Kulturmiljövård
 • Naturvårdsfrågor
 • Infrastrukturfrågor
 • Landsbygdsutveckling
 • Informationsverksamhet
 • Konsumentvägledning
 • Lotteriärenden
 • Stöd och samverkan med föreningar och organisationer
 • Objekt och anläggningar inom verksamhetsområdet

Relaterad information