Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kommunarkiv

I Norberg kommuns arkiv förvaras handlingar från kommunens olika nämnder, förvaltningar och bolag.

Kommunens arkiv

Kommunarkivet är uppdelat på fyra olika lokaler:

  • Kommunhuset som innehåller flera olika nämnders arkiv
  • Svanen som innehåller flera olika nämnders arkiv
  • Centralskolan som innehåller skolarkivet
  • Biblioteket som innehåller specialarkivet och föreningsarkivet

Arkivreglemente

Arkivreglementet anger hur kommunens arkiv hanteras och vårdas. Handlingar som ska bevaras ska framställas med material och metoder som garanterar informationens livslängd. Arkivhandlingar ska alltid förvaras under säkra former.

Varför sparar vi handlingar?

Till arkivet överlämnas allmänna handlingar från kommunens förvaltningar och bolag när de inte längre är aktuella för verksamheten. Handlingarna speglar vår gemensamma historia och möjliggör granskning och insyn och är betydelsefulla för rättssäkerheten. Handlingarna är också betydelsefulla för användning i kulturell verksamhet och för framtida forskning.

Hur gör jag för att få ut en handling?

Kommunens handlingar omfattas av offentlighetsprincipen vilket innebär att vem som helst har rätt att begära ut dem. Vissa handlingar kan omfattas av sekretess. Du har rätt att vara anonym när du begär ut allmänna handlingar. Kontakta kommunarkivet om du vill ha hjälp.

Besöksadress och öppettider

Norberg kommuns arkiv finns i kommunhusets lokaler på Malmgatan 7. Arkivet är öppet tisdagar och onsdagar under eftermiddagen (efter överenskommelse kan arkivhandlingar tillgängliggöras i större utsträckning).

Relaterad information