Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Bilder

Exempel

Foto: Hannu Högberg

En bild säger mer än tusen ord! Därför är det viktigt att vi väljer bilder med omsorg. Det är också viktigt att se till att vi följer kommunens policy kring användandet av bilder.

Villkor för användning

Bilder från Norberg och Norbergs kommun får användas i sammanhang som har med Norberg och Norbergs kommun att göra.

Äganderätten till det levererade originalet är alltid upphovsmannens. För att du ska få behålla det analoga eller digitala originalet krävs en överenskommelse med upphovsmannen. Originalet får lagras digitalt i en tryckprocess men måste avlägsnas och returneras till upphovsmannen efter produktionen.

Använd gärna bilder för att lätta upp och skapa luftutrymmen i stora informationsmängder. Tänk dock på att om bilderna visar personer måste de ha givit sitt godkännande.

Använd tydliga bilder med god kontrast och skärpa och undvik bilder där personer har ryggen mot kameran. För att använda befintliga bilder kontakta informatör. Om bilderna placeras i en textruta, gör ramen osynlig, för mycket linjer skapar ett rörigt intryck.