Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Rådet för äldre och funktionsnedsatta

Rådet för äldre och funktionsnedsatta (RÄF) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för funktionsnedsattas organisationer, pensionärsorganisationer, kommunens styrelser och utskott.

Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år. Rådet består av en politiskt vald ledamot och en ersättare från följande organ:

  • Kommunstyrelsens allmänna utskott
  • Socialutskottet
  • Norra Västmanlands kommunalteknikförbund

Rådet består av en representant och en ersättare från följande organisationer:

Mandatperiod 2019-2022

Ordförande
Olle Rahm (S)
Skicka e-post till Christer

Sekreterare
Cecilia Eriksson
Telefon: 0223-292 23
Skicka e-post till Cecilia


Ledamöter och ersättare

Namn

Uppdrag

Förening/Utskott

Parti

Anna Kramer

Led.

Au

M

Christer Filipsson


Ers.

Au

DiN

Henry Lehto

Led.

DSU

V

Marianne Ångström

Ers.

DSU

S

Tommy Ukkonen

Led.

BUU

S

Anna-Maria Muselli

Ers.

BUU

S

Christer Andersson

Led.

PRO


Jorunn Antonsen

Ers.

PRO


Sven-Erik Persson

Led.

Svenska kommunalpensionärers förbund


Hildeborg Nilsson

Ers.

Svenska kommunalpensionärers förbund


Lena Norgren

Led.

Hörselskadades riksförbundRelaterad information