Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning

Norbergs och Fagerstas kommuner har en gemensam ekonomiförvaltning, Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, med säte i Fagersta kommun.

Ekonomiförvaltningen ansvarar för ekonomiadministrationen i Norbergs och Fagerstas kommuner och tillhandahåller ekonomitjänster. I verksamheten ingår arbete med budgetprocess, årsredovisning, delårsbokslut, budgetuppföljning, löpande ekonomiadministration och finansförvaltning.

Är du nyfiken på hur dina skattepengar fördelas över kommunens verksamheter? Besök då Skattekollen!

Kommunalskatt

År 2020 är kommunalskatten i Norbergs kommun 22,66 procent. På varje intjänad hundralapp går alltså 22 kronor och 66 öre i skatt till kommunen.

Budget
Delårsrapporter
Årsredovisningar

Relaterad information