Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Webb-tv

Du kan följa kommunfullmäktiges möten direkt via webb-tv Sändningen börjar klockan 17.30 varje sammanträdesdag med paus cirka klockan 18:45–19:00.

Kommunfullmäktiges möten är offentliga och du är välkommen att lyssna i kommunfullmäktigesalen, Malmgatan 7 på läktaren, 2 trappor.

Du som är besökare har inte rätt att säga något och demonstrationer är inte tillåtna i lokalen. Bara ledamöter och inbjudna personer får uttala sig på mötet.

Välkommen!


Youtube-icon

Visa sändning på Youtube

Föredragningslista måndagen den 9 december

Kulturskolan underhåller

Firande av jubilarer

 1. Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering
 2. Godkännande av dagordning
 3. Svar på medborgarförslag om kameraövervakning vid bankomaten
 4. Medborgarförslag om att dra in kommundirektörstjänsten
 5. Medborgarförslag om arrangemang för att visa upp Norbergs sevärdheter
 6. Medborgarförslag om skyltning till turistinformationen och parkeringen vid Frida Hansdotter Arena
 7. Revisionsrapport: Kommunens lärarbehörighet
 8. Taxa för Norbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning från den 1 november 2019
 9. Delårsrapport för Norra Västmanlands Utbildningsförbund år 2019
 10. Årsredovisning för Thorshammars Werkstads AB år 2018
 11. Föreskrifter för avfallshantering
 12. Prioriterad investeringsbudget för åren 2020-2022
 13. Omfördelning av investeringsmedel år 2019 för ombyggnad vid Källskolan
 14. Förslag till revidering av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda
 15. Gemensamma ersättningar inom samverkan Bibliotek i Västmanland
 16. Styrdokument gällande krisberedskap och civilt förslag
 17. Reviderad version av handlingsplanen Tillsammans för Norberg 2030
 18. Svar på motion om återbetalning av försörjningsstöd
 19. Motion om digitalt närvaro- och voteringssystem till kommunfullmäktige
 20. Eventuella nya motioner
 21. Eventuella nya frågor och interpellationer
 22. Entledigande av Eva Hölke (S) som ledamot i kommunstyrelsen samt fyllnadsval
 23. Entledigande av Torbjörn Norgren (PNF) som ersättare i kommunstyrelsen samt fyllnadsval
 24. Entledigande av Torbjörn Norgren (PNF) som ledamot i Thorshammars Werkstads AB samt fyllnadval
 25. Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen efter Anna-Maria Muselli (S)
 26. Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen efter Christer Wallin (S)
 27. Fyllnadsval av ledamot/nominering av vice ordförande i Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund efter Christer Wallin (S)
 28. Nominering av ledamot/vice ordförande i Norbergs kommuns ägarnämnd inom Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund efter Christer Wallin (S)
 29. Eventuella övriga valärenden
 30. Information från kommunstyrelsen och dess utskott
 31. Information från samverkansorganen
 32. Skriftliga meddelanden