Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Bemanningsenheten (timvikarie)

Bemanningsenheten är en samordningsfunktion som ansvarar för vikarieanskaffning till korttidsvakanser inom Norbergs kommun. Bemanningsenheten tillsätter vikarier till olika arbetsplatser inom barn och utbildning, sociala sektorn och kostenheten.

Du kan vända dig till bemanningsenheten om du har frågor om:

  • frågor kring bokning av vikarier under semestrar och sjukdom
  • intresseanmälningar för tim- och sommarvikarier
  • pooltimmar för hel- och deltidspoolare
  • lösenord till Timepool
  • arbetade timmar

Telefontid är vardagar klockan 08.00-09.30 samt 13.30-15.00.

Kontakt

Jeanette Hansson
Telefon: 0223-292 66

Aino Pettersson
Telefon: 0223-292 88