Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Öppna jämförelser

Öppna jämförelser presenteras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och syftar till att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. I dessa jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom olika verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för.

Öppna jämförelser görs inom följande områden:

  • Företagsklimat
  • Hälsa och  sjukvård: folkhälsa, hälso- och sjukvård, läkemedel, cancervård.
  • Samhällsplanering och säkerhet: Kollektivtrafik, miljöarbetet, energi och klimat samt trygghet och säkerhet.
  • Skola: grundskola, gymnasieskola.
  • Socialtjänst: brottsoffer, ekonomiskt bistånd, hemlöshet, missbruks- och beroendevård, social barn- och ungdomsvård, stöd till personer med funktionsnedsättning, äldre.

Syftet med Öppna jämförelser

Medborgarna i ett demokratiskt samhälle har rätt till full insyn i vad gemensamt finansierade verksamheter åstadkommer - helt enkelt vad man får för pengarna.

Den första Öppna jämförelser publicerades i juni 2006. Det var kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Rapporterna om grundskolan och äldreomsorgen publicerades i juni 2007.

Avsikten är att jämförelserna ska återkomma varje år och att Sveriges Kommuner och Landsting successivt ska utveckla bättre indikatorer och bättre statistik för att på så vis ge en mer heltäckande bild av verksamheternas kvalitet och effektivitet.

Relaterad information