Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Studiestartsstöd och hemutrustningslån

Studiestartsstöd är en satsning från staten för att fler ska få större ekonomiska möjligheter att studera. Satsningen riktar sig främst till dig som inte har en avslutad gymnasieutbildning.

Studiestartsstöd

Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få under en kortare tid för att läsa in en gymnasieutbildning och öka chanserna till jobb. Det är hem­kommun­en som i första hand bedömer vilka som tillhör målgruppen för studie­starts­stödet. Det är också där som du gör din ansökan.

För att ha möjlighet till studiestartsstödet ska du:
• vara 25-56 år
• ha behov av utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete
• inte ha haft studiestöd från CSN under de senaste tre åren
• ha kort tidigare utbildning
• varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i minst sex sammanhängande månader, och under samma tid varit arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program, eller ha deltagit i etableringsinsatser och vars etableringsplan har upphört att gälla för att tiden i plan har löpt ut.

Stödet är på cirka 8 500 kronor för fyra veckor, som du kan få under maximalt 50 veckors studier på heltid. Läser du på 50 procent motsvarar det 100 veckor. Om du har vårdnaden om barn kan du få tilläggsbidrag.

Du kan inte få studiestartsstöd om du studerar på sfi.

Läs mer om studiestartstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hemutrustningslån

Du som kommit till Sverige som flykting kan i vissa fall få låna pengar av CSN för att köpa möbler och utrustning till hemmet. Du som omfattas av det kommunala flyktingmottagandet kan få låna pengar för att köpa möbler och annan utrustning till ditt hem. Det kan vara sängar, tallrikar, kastruller och stolar. Du får inte använda pengarna till exempelvis mat, mobiltelefon eller hyra för bostaden. Pengarna du lånar måste du betala tillbaka senare.

Läs mer om hemutrustningslånlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt och mer information om hur du söker:

Karin Nordlund
Integrations- och arbetsmarknadsstrateg
Telefon: 0223-290 24
E-post: karin.nordlund@norberg.se