Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Äldrelinjen - samtal

Äldrelinjen riktar sig till dig som är över 65, som mår psykiskt dåligt eller som bara behöver någon att prata med.

Äldrelinjen är öppen vardagar kl. 10–15 och är bemannad av utbildade volontärer. Samtalet kostar dig en markering, Mind står för resterande samtalskostnad. Vi nås på telefonnummer 020-22 22 33.

Äldrelinjen erbjuder medmänskligt stöd, någon som lyssnar. Den viktigaste uppgiften för deras volontärer är att stödja dig. Det gör de genom att lyssna, reflektera och bekräfta.

Äldrelinjen erbjuder inte behandling, men när tankarna är mörka och tunga kan ett gott samtal bli en vändpunkt. Vid behov hänvisar de vidare till annat eller professionellt stöd.

Volontärerna arbetar ideellt två fasta pass per månad. Uppringaren och volontärer är anonyma för varandra.

Efter avslutat samtal görs en utvärdering av samtalet på ett särskilt formulär för statistik och inför kvalitetsutveckling av samtalsstödet.

Relaterad information