Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Anhörigstöd

Du som vårdar eller stödjer en närstående som är äldre, långvarigt sjuk, har funktionsnedsättning eller missbruksproblem har möjlighet att få stöd.

Rådgivning och samtalsstöd

Du är välkommen att ringa om du har behov av råd och stöd eller bara vill prata av dig. Vi har tystnadsplikt. Kontaktuppgifter hittar du i rutan till höger.

Anhörigcenter  

Anhörigcenter drivs av frivilliga och där kan du träffa andra i samma situation för utbyte av erfarenheter eller bara en stunds avkoppling och glädje över en kopp kaffe.

Avlösare i hemmet

Har du behov av avlastning eller avlösning i hemmet ska du kontakta en biståndshandläggare. Det gäller för anhöriga som är mantalsskrivna på samma adress som den närstående. De första 10 timmarna i månaden är gratis, om behovet är större utgår debitering enligt hemtjänsttaxa.

Enbraplats.selänk till annan webbplats ett web-baserat anhörigstöd

Bor du eller din närstående i Norberg finns även en mötesplats för anhöriga på nätet. Här finns anhöriggrupper, information och stöd tillgängligt när du har tid. Det är kostnadsfritt att vara med och du kan välja att vara anonym på forumet. Gå in på enbraplats.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för mer information och anmäl ditt intresse.

Nedan ser du vad som gäller för att få tillgång till tjänsten:

  • Du får inloggningsuppgifter av oss
  • Du måste ha fyllt 16 år
  • Du behöver ha lite datorkunskap som till exempel att skicka e-post
  • Du själv eller din anhörige ska bo i Norbergs kommun
  • Du kan vara anonym på hemsidan men inte för din kontaktperson
  • Du kan när som helst avsluta din sida på enbraplats.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterad information