Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Anhörigstöd

Du som vårdar eller stödjer en närstående som är äldre, långvarigt sjuk, har funktionsnedsättning eller missbruksproblem har möjlighet att få stöd.

Rådgivning och samtalsstöd

Du är välkommen att ringa om du har behov av råd och stöd eller bara vill prata av dig. Vi har tystnadsplikt. Kontaktuppgifter hittar du i rutan till höger.

Anhörigcenter  

Anhörigcenter drivs av frivilliga och där kan du träffa andra i samma situation för utbyte av erfarenheter eller bara en stunds avkoppling och glädje över en kopp kaffe.

Avlösare i hemmet

Har du behov av avlastning eller avlösning i hemmet ska du kontakta en biståndshandläggare. Det gäller för anhöriga som är mantalsskrivna på samma adress som den närstående. De första 10 timmarna i månaden är gratis, om behovet är större utgår debitering enligt hemtjänsttaxa.

  •  

Relaterad information