Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten arbetar med arbetsmarknadsfrågor i
kommunen. Det är en verksamhet med insatser för arbetslösa kommuninvånare mellan 16-64 år. Om du är långtidsarbetslös,
långtidssjukskriven eller av andra anledningar inte lyckats komma ut på arbetsmarknaden kan du få hjälp från kommunen. Vår huvudsakliga uppgift är att stärka människor som står långt från arbete. Målet är att alla ska få förutsättningar att kunna försörja sig själva.

Kommunens arbetsmarknadsinsatser

Kommunen samarbetar med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan när det gäller arbetsmarknadsinsatser för norbergare, som står långt från arbetsmarknaden.

Om du är intresserad av praktik eller arbetsträning i de kommunala verksamheterna ska du tala med din handläggare på Arbetsförmedlingen eller socialförvaltningen i kommunen, så får du hjälp med vidare kontakter.

Det här är exempel på de möjligheter som kommunen erbjuder:

  • Praktik inom kommunens arbetsmarknadsenhet eller inom den reguljära arbetsmarknaden
  • Arbetsträning
  • Grön Kvist eller 7-TJUGO kurs

Kommunservice

Kommunservice är en enhet under Arbetsmarknadsenheten och vår huvudsakliga uppgift är att arbetsträna och utveckla individer. När praktik genomförs på Kommunservice ges möjlighet och stöd till att på arbetstid söka arbete eller utbildning. Kommunservice genomför uppdraget genom service till Norbergs kommun och dess invånare. Vi arbetstränar i riktiga uppdrag och arbetar kontinuerligt med att utveckla våra tjänster, innovativt hitta nya lösningar för våra kunder och därmed öka vår samhällsnytta.

Korallen

Korallen riktar sig till dig som är mellan 16 och 27 år och som varken studerar eller arbetar. Syftet är att underlätta och motivera för att komma i egen försörjning, främst studier men även praktik eller arbete kan vara aktuellt. Klicka häröppnas i nytt fönster för att läsa mer om Korallen.

Samordningsteam FNS

Samordningsteam FNS (Fagersta, Norberg Skinnskatteberg) är en teaminsats för personer med samordnade rehabiliteringbehov och som behöver stöd gemensamt från myndigheter för att kunna komma närmare arbete och självständighet.

För dig med funktionsnedsättning

Om du på grund av funktionsnedsättning inte kan stå till den öppna arbetsmarknadens förfogande kan antingen daglig verksamhet eller daglig sysselsättning bli aktuellt.

Relaterad information