Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Avgifter

Riksdagen har beslutat om maxtaxa för vård- och omsorgsavgifter inom äldre- och handikappomsorg. Beslutet innebär att ett lägsta förbehållsbelopp införts. Förbehållsbeloppet är den summa som Du har rätt att behålla av dina egna medel innan avgift får tas ut för äldre- och handikappomsorg. 

Beslutet innebär även att det finns ett högkostnadsskydd, det vill säga en maxavgift som kommunerna får ta ut för vård- och omsorgstjänster. Du betalar avgift efter din betalningsförmåga. När betalningsförmågan prövas utgår man från de medel som Du har kvar sedan hyra och skatt betalts. Ingen hänsyn tas till eventuell förmögenhet.

Dessa regler gäller inte insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Relaterad information