Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Alkohol och droger


SLUSSEN i FAGERSTA

Slussen är en öppen verksamhet som finns belägen i Fagersta kommun och som delvis även drivs av Norbergs kommun. Slussen vänder sig
till ungdomar/vuxna som är oroliga för sin konsumtion av alkohol, lugnande medel eller narkotika och som vill ha hjälp att ändra sina vanor.

För dig som är 13 - 18 år

Du kan få stöd kring hur du ska säga nej och stå emot grupptryck eller hur du ska ta dig ur ett påbörjat brottsligt mönster. Vi erbjuder motiverade samtal, information och rådgivning i alkohol- och drogfrågor, du kan också få öppenvårdsbehandling.

För att du som är under 18 år ska kunna få behandling krävs det att socialkontoret har gjort en utredning och att det finns ett biståndsbeslut. Föräldrar involveras alltid och är delaktiga i insatser till dig.