Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Är du förälder och behöver någon att prata med?

Socialförvaltningen erbjuder kostnadsfria råd- och stödsamtal till föräldrar som behöver prata med någon om gränssättning, konflikter i familjen eller oro kring alkohol eller drogbekymmer.

Du kan få max fem samtal och de som du pratar med är föräldrastödjare/familjebehandlare. Ditt namn eller samtal kommer inte att registreras eller dokumenteras. Om det finns misstankar om att barn far illa så kommer det att anmälas till socialtjänsten, då samtalen omfattas av anmälningsskyldigheten.

Du är välkommen att ringa under vanliga kontorstider.