Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Medlingsverksamhet

Har du blivit utsatt för ett brott... eller har du begått ett brott?

- Medling innebär att den person som begått brott och den person som drabbats av brott möts under ordnade former.

- Mötet sker tillsammans med en neutral medlare.

- Mötet är alltid frivilligt.

- Medling ersätter inte rättegång.

- Kommunerna erbjuder medling där gärningsmannen är upp till 21 år.

- Brottet skall vara polisanmält.

- Verksamheten styrs utifrån Medlingslagen.


Vad kan medling innebära för dig som begått ett brott?

- Du får möjlighet att visa att du ångrar vad du gjort och att du vill försöka ”ställa till rätta” så långt det går. Du visar mod genom att möta den du gjort illa

Vad kan medling innebära för dig som utsatts för ett brott?

- Medling ger dig chansen att få ett ansikte på den som orsakat dig skada. Du får tillfälle att ställa frågor men även få förklara för gärningsmannen vad brottet inneburit för dig.

- Under medlingsmötet finns också en möjlighet att sluta avtal om hur gottgörelse skall ske


Medlingsverksamheten i Norbergs kommun

Medlingsverksamhet tillhandahålls av Slussen i Fagersta.