Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Stöd till barn och unga

Individ- och familjeomsorgen kan hjälpa till när enskilda eller familjer får problem som är svåra att lösa på egen hand.

Vardagsproblem kan ibland göra att man som familj eller förälder hamnar i en ond cirkel. Om problemen känns omöjliga att lösa själva kan kontakt med en familjebehandlare vara en möjlighet till förändring av situationen. Det kan även vara så att du som förälder eller ungdom bara behöver någon att prata med.

Socialförvaltningen erbjuder kostnadsfria råd- och stödsamtal till föräldrar och ungdomar som behöver prata med någon.

Det kan handla om:

· Stöd i rollen som förälder

· Föräldrar som inte kommer överens

· Gränssättning

· Konflikter i familjen

· Oro kring barnet/ungdomen

· Oro kring alkohol eller drogbekymmer

 

Vi erbjuder även samtal med barn/ungdomar efter godkännande av föräldrar.

Du kan få max fem samtal och de som du pratar med är föräldrastödjare/familjebehandlare. Ditt namn eller samtal kommer inte att registreras eller dokumenteras. Om det finns misstankar om att barn far illa så kommer det att anmälas till socialtjänsten, då samtalen omfattas av anmälningsskyldigheten.

Man kan komma tillsammans som familj eller som enskild person.

Besöken är kostnadsfria.


Kanske behövs annat stöd än rådgivning. Man kan då få sin situation
utredd. Utredningen utmynnar i ett förslag om vilket stöd som kan ges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterad information