Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Bemötandepolicy för äldreomsorgen

Äldreomsorgen har under 2008 tagit fram en bemötandepolicy för äldreomsorgen i Norbergs kommun. Policyn är framtagen av äldreomsorgens personal och utgår från en värdegrund som vilar på Socialtjänstlagen och Socialutskottets dåvarande mål. Policyn används regelbundet vid personalgruppernas etikdiskussioner.

Du hittar policyn som en PDF i rutan till höger!

Relaterad information