Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Dagverksamhet för äldre

Genom sociala aktiviteter kan dagverksamhet bryta ensamhet och isolering för många. Dagverksamhet kan ge stöd att upprätthålla dina psykiska och fysiska funktioner och kan fungera som ett komplement till hemtjänst eller som avlastning till anhöriga.

Mellangården


Mellangården ger dig som är äldre och har en demenssjukdom en möjlighet att delta i vardagliga sysslor och aktiviteter i gemenskap med andra. Det är en insats för den enskildes behov eller som avlösning för närstående som vårdar. Ansökan sker genom biståndshandläggare.

Kontakt
E-post: mellangarden@norberg.se
Telefon: 0223-292 91

Relaterad information